al contingut a la navegació Informació de contacte

PROCÉS DE SELECCIO ESTABILITZACIO OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL LLAR INFANTS

Per Decret d’Alcaldia núm. 219/2022 de 22 de desembre, s’han aprovat les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir d’una plaça de mestre/a i una plaça de tècnic/a en educació infantil de la llar d’infants municipal, en règim de personal laboral fix mitjançant concurs de mèrits, torn lliure, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà la publicació de l’anunci de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGC. L'extracte de la convocatòria ha estat publicat en el DOGC núm. 8841 de data 26 de gener de 2023

Per Decret d’Alcaldia núm. 219/2022 de 22 de desembre, s’han aprovat les bases i la convocatòria excepcional en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal, per cobrir una plaça de tècnic/a en educació infantil de la llar d’infants municipal, en règim de personal laboral fix mitjançant concurs-oposició, torn lliure, i s’obre el termini de presentació de sol·licituds, que serà de 20 dies naturals a comptar des de l’endemà la publicació de l’anunci de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGC. L'extracte de la convocatòria ha estat publicat al DOGC núm. 8841 de data 26 de gener de 2023