al contingut a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions: edictes, projectes...

Publicació en el BOP número 72, de 11 d'abril de 2019

Queda publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Lleida) l'Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 2. De conformitat amb els artícles 85 i 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'expedient se sotmet a informació pública pel termini d'un mes.

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 5

application/pdf PUBLICACIO_INICIAL_MEMÒRIA_MPOUM_zona4_190124.pdf — 1213 KB

L’objecte del projecte és reformar l’edifici de les Escoles Velles i ampliar-lo afegint un nou cos. El programa es reparteix de manera que l’antic edifici acull els serveis administratius de l’Ajuntament i en l’ampliació hi trobem l’accés a aquest edifici.

application/pdf 210301-Projecte bàsic i d'execució de reforma i apliació del nou ajuntament d'Ivars d'Urgell.pdf — 25501 KB

Document Actions