al contingut a la navegació Informació de contacte

Altres publicacions: edictes, projectes...

Publicació en el BOP número 72, de 11 d'abril de 2019

Queda publicat en el BOP (Butlletí Oficial de la Província de Lleida) l'Anunci d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 2. De conformitat amb els artícles 85 i 86 bis del text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, l'expedient se sotmet a informació pública pel termini d'un mes.

Aprovació inicial de la modificació puntual del POUM número 5

application/pdf PUBLICACIO_INICIAL_MEMÒRIA_MPOUM_zona4_190124.pdf — 1213 KB

L’objecte del projecte és reformar l’edifici de les Escoles Velles i ampliar-lo afegint un nou cos. El programa es reparteix de manera que l’antic edifici acull els serveis administratius de l’Ajuntament i en l’ampliació hi trobem l’accés a aquest edifici.

application/pdf 210301-Projecte bàsic i d'execució de reforma i apliació del nou ajuntament d'Ivars d'Urgell.pdf — 25501 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Consultori Vallverd Aprovat inicial

application/pdf PROJECTE_Consultori Ivars 774KWP_VISAT.pdf — 6651 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Fòrum Maria Mercè Marçal. Aprovat inicial.

application/pdf PROJECTE_Fòrum_Ivars_ 637KWP_VISAT.pdf — 6533 KB

Projecte executiu sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Zona esportiva d'Ivars d'Urgell. Aprovat Inicial.

application/pdf PROJECTE_ZonaEsportiva_ 1320KWP_VISAT.pdf — 6433 KB

Aprovació projecte sistema fotovoltaic d'autoconsum sobre coberta: Casal l'Espiga de Vallverd.Aprovacio inicial

application/pdf PROJECTE_Casal_Vallverd_ 2002KWP_VISAT.pdf — 6430 KB

Memòria del Projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició Pública. Període al·legacions

application/pdf MEMORIA.pdf — 16211 KB

Pressupost i amidaments projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició pública. Període al·legacions

application/pdf PRESSUPOST AMIDAMENTS.pdf — 900 KB

Plànols projecte executiu modificat per a la reforma i ampliació del nou Ajuntament. Exposició pública. Període al·legacions

application/pdf TOTS ELS PLÀNOLS AJUNTAMENT.pdf — 3624 KB

Projecte de taxació conjunta de sòls destinats a sisitema viari a la Plaça Sant Miquel de Vallverd

application/pdf 0.1 Per publicar ETAULER PROJECTE TAXACIO.pdf — 1213 KB

ANNEX I SOL·LICITUD PROCÉS DE SELECCIÓ PER A COBRIR LLOC DE TREBALL DE SECRETARIA INTERVENCIÓ AJUNTAMENT IVARS D'URGELL

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 5.- SOL-LICITUD PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI.docx — 51 KB

Es publica el document Annex I de Sol·licitud de participació per a la provisió del lloc de peó de brigada municipal de l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell. Personal Laboral Fixe

application/vnd.ms-word.document.macroEnabled.12 5.- ANNEX I - SOL. PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE SECRETARI.docm — 94 KB

Document Actions