al contingut a la navegació Informació de contacte

Ajuntament

Els òrgans de govern que configuren l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell són: Els plens municipals, les juntes de govern local i la comissió especial de comptes

Adreça electrònica i altres dades d'interès Horaris dependències municipals

Les modificacions anuals que es puguin aplicar a les diferents ordenances d'aquest ajuntament estan publicades, anualment, al BOPL