al contingut a la navegació Informació de contacte

PROCÉS DE SELECCIO ESTABILITZACIO OCUPACIO TEMPORAL PERSONAL AULA DE MÚSICA

Anunci sobre l'aprovació de la convocatòria i les bases del procés selectiu, mitjançant concurs, per a la provisió de cinc places de professors de música de l’Aula de Música d’Ivars d’Urgell, en el marc del procés d’estabilització d’ocupació temporal.

DIMECRES 12 ABRIL 2023

Per Decret d'Alcaldia núm. 219/2022 de 22 de desembre de 2022 es va aprovar les bases i la convocatòria que han de regir el procés de selecció per a la cobertura definitiva de cinc places de professors de música de la plantilla del personal laboral d'aquesta Corporació, pel sistema de concurs de mèrits, torn lliure, i s'obre el termini de presentació d'instàncies durant 20 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el DOGC. L'extracte de la convocatòria ha estat publicat en el DOGC núm. 8893 de data 12 d'abril de 2023.

Document Actions