al contingut a la navegació Informació de contacte

Concessió per la gestió del bar de les piscines municipals

Bar piscines estiu 2023

DIMARTS 16 MAIG 2023

La Junta de Govern Local de data 11 de maig de 2023 va aprovar l'inici del procediment d'adjudicació de la concessió de l'ús i explotació del bar de les piscines municipals per a la temporada d'estiu 2023.

Tota la documentació  referent a la tramitació de l'expedient es troba al perfil del contractant ("anuncis de licitació en termini")

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/cap.pscp?reqCode=viewDetail&keyword=Ivars&idCap=7834410&ambit=5&

Document Actions