al contingut a la navegació Informació de contacte

Anunci provisional del resultat de la selecció

DIJOUS 18 ABRIL 2024

La relació d’aspirants i puntuacions obtingudes en la fase de concurs de mèrits de la convocatòria 01/22 EST Concurs es pot consultar al tauler d'anuncis de la seu electrònica