al contingut a la navegació Informació de contacte

Període mig de pagament a proveïdors 1r trimestre 2019

Informació relativa al període mig de pagament a proveïdors del 1r trimestre 2019.

DIMARTS 23 ABRIL 2019

En compliment de l'establert a l'article 6 i a la disposició transitòria única del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques (BOE 30 de juliol) i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, i segons el que preveu la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, l'Ajuntament d'Ivars d'Urgell publica el període mig de pagament a proveïdors a la finalització del primer   trimestre de 2019                     

                                 

Galeria d'imatges

Document Actions